17 kwietnia, 2019

Dalsze zawieszenie zajęć w dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019r.

Dyrekcja szkoły informuje o dalszym zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. z powodu kontynuacji akcji strajkowej.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpiecznego pobytu uczniom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

Z poważaniem,

Magdalena Górecka

Dyrektor Szkoły


wstecz