21 lutego, 2022

 

Sprawdźcie:

✅ do kiedy złożyć wniosek i dokumenty rekrutacyjne
✅ daty publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
✅ do kiedy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
✅ daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminarz znajdziecie na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu: <tutaj>

 

 

źródło: www.cdzdm.pl

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/

 


wstecz