22 czerwca, 2020

Szanowni Państwo,  

mimo wielu utrudnień związanych z prowadzeniem rekrutacji do przedszkoli w czasie pandemii powoli zmierzamy ku zakończeniu procedury naboru na nowy rok szkolny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przed nami ostatni etap tegorocznego naboru- rekrutacja uzupełniająca (RU).

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej mogą składać rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci  w trakcie rekrutacji zasadniczej, nie zostali przyjęci z odwołania oraz nie przyjęli skierowania dla swojego dziecka, w którym było wskazane miejsce do edukacji przedszkolnej. Wnioski o przyjęcie do przedszkola w RU mogą składać także rodzice dzieci, które nie brały udziału  w rekrutacji zasadniczej.  

Przypominamy, że RU dotyczy dzieci w wieku 3-6 lat (roczniki 2017-2014) zamieszkałych w mieście Poznaniu.

O czym należy pamiętać?

  • Termin składania dokumentów

22-25 czerwca;

  • Sposób składania dokumentów:

strona NABÓR (www.nabor.pcss.pl/poznan), na stronie można wypełnić wniosek lub pobrać PDF i wypełnić odręcznie (wydrukowany wniosek można przesłać na adres mailowy placówki lub zanieść osobiście- zachęcamy do przesyłania skanów dokumentów elektronicznie). Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, które poświadczą  spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie NABÓR w Informatorze dla Rodziców. Na stronie zamieszczone są także wzory oświadczeń. Wszystkie dokumenty można przesłać  elektronicznie do placówki. Zachęcamy, by poinformować telefonicznie placówkę o przesłaniu dokumentów, w celu potwierdzenia dostarczenia dokumentów;

  • Wykaz placówek z wolnymi miejscami:

na  stronie NABÓR umieszczono wykaz  z przedszkolami/oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, które nadal dysponują wolnymi miejscami;

  • Ogłoszenie list zakwalifikowanych:

3 lipca 2020 r. będą ogłoszone listy zakwalifikowanych (listy będą dostępne zarówno na terenie przedszkoli, jak i na stronach internetowych poszczególnych placówek);

Prosimy o terminowe składanie dokumentów.


wstecz