22 lutego, 2023

 

22 lutego, w dniu urodzin Roberta Baden-Powella – założyciela skautingu, obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. W naszej szkole wspólnie świętowali Harcerze ZHP, ZHR oraz Skauci Europy. Święto to pozwala nam również pamiętać, jak wielką rolę odegrali Harcerze i Harcerki w Polsce w czasie II wojny światowej, którzy pokazali, co znaczą słowa przysięgi harcerskiej „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

 


wstecz