23 kwietnia, 2019

Dyrekcja szkoły informuje o dalszym zawieszeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. za zgodą Wydziału Oświaty z powodu kontynuacji akcji strajkowej.

W związku z brakiem możliwości kadrowych do zapewnienia opieki i bezpiecznego pobytu uczniom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

Z poważaniem
Magdalena Górecka
Dyrektor szkoły


wstecz