Szkolne Centrum Mediacji

Szkolne Centrum Mediacji – plan zajęć w tygodniu 08-12.10.2018

Szkolne Centrum Mediacji – plan zajęć w tygodniu 01-05.10.2018

Szkolne Centrum Mediacji – plan zajęć w tygodniu 24-28.09

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI – informacje

Uczniowie klasy 5A podczas spotkania z psychologiem szkolnym mieli okazję porozmawiać na tematy związane z bezpiecznymi sposobami spędzania zbliżających się wakacji.
W dniu 15.03.2019r. odbyło się spotkanie uczniów kl. 5C z psychologiem Martą Wygocką. Na zajęciach rozmawialiśmy na temat nękania w szkole, możliwych przyczyn takiego zachowania oraz skutków. Uczniowie obejrzeli film, na bazie którego wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja.
W dniu 19.03.2019r. odbyło się spotkanie klasy 5B z psychologiem szkolnym Martą Wygocką, na którym uczniowie mieli okazję zastanowić się nad wpływem sportu na nasze zdrowie psychiczne. Wymieniono wiele ciekawych spostrzeżeń oraz mnóstwo korzyści.
W dniu 22.02.2019r. psycholog Marta Wygocka poprowadziła warsztaty w klasie 6B w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie tworzyli ,,herb”, w którym to zamieszczali informacje o sobie – np. moje mocne i słabe strony, wymarzony zawód czy moje największe życiowe osiągnięcie.
W dniu 19.02.2019r. psycholog Marta Wygocka poprowadziła zajęcia w klasie 8A w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie mieli okazję wypełnić kwestionariusze ,,Wiedza o sobie” a także omówić z rówieśnikami swoje mocne strony (postrzegane przez innych). Pogłębiona wiedza o sobie jest niezwykle przydatna w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej a nawet w szeroko rozumianym planowaniu swojej ścieżki kariery.
W dniu 20.02.2019 psycholog Marta Wygocka poprowadziła warsztaty w klasie 8A w ramach Szkolnego Centrum Mediacji. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest ekstrawersja oraz introwersja a także jak nazywamy kogoś, kto przejawia zarówno cechy introwertyka jak i ekstrawertyka. Na koniec spotkania dokonana została wstępna diagnoza ekstrawersji oraz introwersji każdego ucznia – wiedzę tę uczniowie mogą wykorzystać w każdym momencie swojego życia.
W dniach 26.02, 05.03, 12.03, 19.03 oraz 09.04.2019 o godzinie 7:15 odbywają się spotkania uczniów klas 8. z psychologiem pt.: ,,Nie taki egzamin straszny, jak go malują. Cykl spotkań ma na celu przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem związanym z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY.

 

Na zajęciach młodzież pozna:
– czym jest stres i jak sobie z nim radzić,
– w jaki sposób możemy wpływać na swój nastrój,
– ćwiczenia na skupienie uwagi i trening mózgu,
– sposoby na relaksację i wyciszenie.

Zachęcamy do udziału w zajęciach.

W dniu 05.12.2018r. psycholog szkolny zorganizował spotkania klas 7A oraz 5C z p. policjantem. Pojawiało się mnóstwo pytań ze strony uczniów, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali historii przytoczonych przez p. policjanta oraz wynikających z nich konsekwencji.
SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

 

W bieżącym roku szkolnym w trakcie godzin wychowawczych odbywają się spotkania uczniów (od oddziału przedszkolnego aż po klasy ósme) z psychologiem, podczas których omawiana jest tematyka tolerancji i dyskryminacji, agresji oraz mediacji (przede wszystkim rówieśniczych) jako jeden z efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Warsztaty te mają na celu między innymi podniesienie poziomu kompetencji emocjonalno-społecznych, wzrost umiejętności mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów, podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej a także radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach. Tego rodzaju zajęcia – prowadzone w nowatorskiej formie – z pewnością wpłyną na kształtowanie szacunku wobec odmienności, a także ułatwią uczestnikom budowanie poprawnych relacji międzyludzkich.

Dzień języków obcych klasa 0
Dzień kropki: 10.09.2018r.