1 lipca, 2024

 

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od czwartku – 4 lipca 2024 r., od godz. 9:30.
Zaświadczenie może odebrać rodzic lub uczeń (inne osoby muszą posiadać stosowne upoważnienie).


wstecz