21 października, 2017
W  październiku 2017 roku w naszej szkole ruszył projekt „MŁODY NAUKOWIEC”

Założenia projektu :

  • projekt ,,Młody Naukowiec” skierowany jest do uczniów do klas 4-7 Szkoły Podstawowej;
  • istnieje możliwość włączenia się klas młodszych;
  • projekt polega na spotkaniach, podczas których uczniowie będą mogli przedstawić przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące przedmiotów ścisłych , humanistycznych i artystycznych;
  • spotkania będą organizowane od 1 do 2 razy w półroczu ( w zależności od możliwości);
  • projekt wzbogacony będzie wykładami dorosłych gości- ludzi związanych ze światem nauki, którzy zgodzą się wesprzeć naszą akcję i podzielić się z nami swoją  wiedzą;
  • projekt zakłada interdyscyplinarność poprzez włączenie się do współpracy wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli

Cele  projektu „Mały Naukowiec”:

  • wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci ;
  • umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
  • zainteresowanie naukami przyrodniczymi i humanistycznymi;
  • rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami.

19 października  swój wykład połączony z prezentacją multimedialną przeprowadził gość  z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Tematem spotkania była rola ogrodów zoologicznych w ochronie zwierząt. Uczniowie naszej szkoły poznali historię zwierząt, które znalazły schronienie i ratunek dzięki Poznańskiemu ZOO, dowiedzieli się także w jaki sposób człowiek może pomagać zagrożonym gatunkom i pokrzywdzonym przez człowieka istotom.

Kolejne spotkanie w ramach Projektu Młody Naukowiec już w listopadzie- tym razem wykład poprowadzą młodzi naukowcy z naszej szkoły.


wstecz