6 czerwca, 2021

Konkurs matematyczno – przyrodniczy

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 2 i 3 SP 59 w Poznaniu.

Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności na środowisko,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,
 • stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Konkurs obejmuje treści podstawy programowej w zakresu edukacji społeczno – przyrodniczej oraz matematycznej dla klas II – III.

Warunki konkursu

 • Konkurs odbędzie się dnia 9 czerwca 2021 r., o godz. 10.00.
 • W konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie klas 2 i 3.
 • Konkurs będzie mieć formę pisemną. Uczniowie wypełnią test matematyczno – przyrodniczy składający się z 20 pytań zamkniętych
  i otwartych.
 • Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut.
 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać wychowawca klasy.
 • W czasie trwania konkursu wychowawca nie może udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 • Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje imię i nazwisko oraz klasę.
 • Do pytań zamkniętych podane są trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna jest prawidłowa.
 • Część pytań konkursowych ma charakter pytań otwartych i wymagają udzielenia poprawnej odpowiedzi, uzupełnienia ilustracji lub rozwiązania rebusu.
 • Po upływie czasu następuje zebranie prac.
 • Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi dnia 21 czerwca 2021 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

Zakres wiadomości:

 • główne kierunki świata,
 • segregacja odpadów,
 • sposoby ochrony przyrody,
 • podstawowe informacje dotyczące owadów,
 • znajomość kalendarza,
 • odczytywanie danych dotyczących pogody,
 • miasta Polski,
 • planety Układu Słonecznego,
 • budowa roślin,
 • znajomość zegara,
 • dodawanie w zakresie 100,
 • tabliczka mnożenia w zakresie 30.

 

                                                                                                                                        Daria Madaj-Michalska


wstecz