22 lutego, 2018

Wolni od Uprzedzeń !!!

SP 59 realizuje kolejny projekt!!!

Drodzy rodzice i uczniowie miło nam poinformować Was, iż nasza szkoła w drugim półroczu roku szk. 2017/2018 będzie realizować projekt Urzędu Miasta Poznania dotyczący zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji.  Projekt realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych  wnioskodawca i koordynator projektu p. J. Bagińska psycholog szkolny.

„Ważne, aby od najmłodszych lat uczulać dzieci na przejawy dyskryminacji, uczyć je szacunku i tolerancji dla osób o odrębnej tradycji, przekonaniach czy kolorze skóry. Lekcja, jaka zostanie im udzielona już teraz, przyniesie efekty w przyszłości. Gdy dorosną będą wiedzieć, jak zachowywać się w kontaktach z ludźmi, którzy czasem trochę się od nich różnią – powiedział zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski”

artykuł http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/wolni-od-uprzedzen,115567.html

 


wstecz