16 listopada, 2014

Szkoła Podstawowa Nr 59 w minionych latach brała udział w dwóch projektach europejskich programu Comenius – „Skarby” i „Rękodzieło – nasze dziedzictwo”. W 2014 roku program ten został zamknięty i zastąpiony nowym: Erasmus +. Do udziału w I edycji zgłosiło się ponad 1200 szkół polskich, lecz tylko 207  wniosków zostało zaakceptowanych. Miło nam poinformować, że SP 59 znalazła się w gronie 19 szkół z Wielkopolski, które będą realizować program Erasmus +.

Projekt pod tytułem „Z kulturą przez Europę” trwa od 1 IX 2014 do 31 VIII 2017r. Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Portugalii, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i na Litwie. Będziemy mieć okazję prezentować kulturę naszego kraju i poznawać tradycje i zwyczaje innych narodów podczas wykonywania zadań projektu i wspólnych spotkań.

SPOTKANIE PARTNERSKIE W GRECJI

W styczniu odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu Erasmus+ w Grecji. Wzięły w nim udział pani Anna Pakura – szkolny koordynator projektu, pani Renata Domachowska – przedstawicielka nauczycieli SP 59 oraz uczennice: Agata Dworek, Magdalena Grzelak i Julia Rutkiewicz. Na miejscu gościli również przedstawiciele pozostałych szkół – z Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Francji i Turcji.

Szkoła grecka mieście się w małej górskiej miejscowości Mesimeri blisko Edessy. Uczy się tam „aż” 28 uczniów, a pracuje czterech nauczycieli, którzy uczą kilku przedmiotów. Dzieci chodzą do klas łączonych – I klasa ma lekcje razem z II, III z IV i V z VI.

Ponieważ nasz projekt ma na celu poznanie kultury innych krajów, wzięłyśmy udział w licznych zajęciach związanych z tą tematyką. Na lekcjach uczyliśmy się języka greckiego. Poznaliśmy tradycyjne greckie potrawy i uczyliśmy się przyrządzać pitę i tzatziki. Wiele radości przyniosła nauka greckich tańców, które choć wyglądają na łatwe, wymagają zapamiętania skomplikowanych kroków.

Oczywiście realizacja projektu to nie tylko zabawa i ciekawe wycieczki – to także praca nad zadaniami wyznaczonymi na początku. Odbyło się kilka spotkań, na których omawiano najważniejsze zagadnienia. Podsumowano także zadania zrealizowane przez uczniów – m. in. konkurs na logo projektu i przygotowanie prezentacji o swojej szkole. Nie mogło zabraknąć zwiedzania miejsc, gdzie na każdym kroku można było spotkać ślady znanych nam dobrze greckich bogów i postaci mitologicznych. Edessa i Tesaloniki to także serce Macedonii, z której wywodził się wielki wódz – Aleksander Macedoński. W miejscowości Vergina podziwialiśmy miejsce, gdzie odkryto i zachowano królewskie grobowce rodziców Aleksandra, a w Pelli zwiedzaliśmy muzeum archeologiczne. W górach odwiedziliśmy klasztor (monastyr), zamieszkany przez 4 mnichów, a w Edessie zachwyciły nas wodospady.

Nie sposób opowiedzieć o wszystkich atrakcjach, które czekały na nas w Grecji. Jednak to, co najbardziej pozostanie w pamięci – to życzliwi, przyjacielscy ludzie, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie spotkania i robili wszystko, by każdy czuł się w Grecji jak w domu. Słowa podziękowań należą się także rodzinom, które przyjęły pod swój dach nasze uczennice.

W kwietniu – spotkanie w Hiszpanii…

Zadanie 1

ZAPROJEKTUJ LOGO NASZEGO PROJEKTU.

 Wymagania: Logo powinno odzwierciedlać tematykę projektu. Może być wykonane dowolna techniką indywidualnie lub w parach. Spośród prac dostarczonych do 14 XI 2014r. zostaną wybrane dwie, które będą reprezentować naszą szkołę w finale konkursu.

Konkurs na projekt logo zakończony.
I miejsce – Maja Jagusiak i Dominika Sołtysiak z klasy 5b
II miejsce – Julia Rutkiewicz z klasy 6a
III miejsce – Kasia Półrolniczak z klasy 6a

Zadanie 2

PREZENTACJA NASZEJ SZKOŁY

Co warto powiedzieć naszym partnerom o SP 59? Przygotuj prezentację!

Wymagania: zdjęcia + tekst w języku angielskim. Forma dowolna: plakat, folder, prezentacja PowerPoint, film, itp. Wykonanie indywidualne lub w zespołach maksymalnie 3-osobowych.

Termin: 30 XI 2014r.

Zadanie 3

Przygotowujemy  kartki powitalne – HELLO CARDS – dla uczniów ze szkół partnerskich. Napiszcie krótkie powitanie, podpiszcie się, narysujcie coś lub dodajcie zdjęcie. Kartki zostaną przekazane podczas spotkania w Grecji.

Zadanie 4

Opowiedz o swoim mieście i/lub regionie. Co warto zobaczyć, zwiedzić w Poznaniu i Wielkopolsce? Forma pracy dowolna – plakat, prezentacja PowerPoint, film, album, itd.

Termin: 15 III 2015r.


wstecz