13 stycznia, 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 informuje, iż od 18.01.2021 uczniowie klas I-III realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne  w trybie stacjonarnym na terenie placówki. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej odbywa się w reżimie sanitarnym, według obowiązujących wytycznych MEiN, MZ i GiS oraz zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami  bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19.

dyrektor szkoły
Magdalena Górecka

Wytyczne MEiN, MZ i GiS dla klas I – III – link


wstecz