11 marca, 2020

Dyrektor szkoły Podstawowej Nr 59 informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można składać w sekretariacie szkoły w następujących terminach:

16.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 11:00

17.03.2020 (wtorek) w godzinach 9:00 – 11:00

19.03.2020 (czwartek) w godzinach 9:00 – 11:00

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobierać w portierni w godzinach 9:00 – 11:00.


wstecz