21 grudnia, 2020

 

“Wyobraźnia jest ważniejsza
od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona…”
( A. Einstein)

                Niezależnie od tego czy masz duży, czy mały zestaw klocków Lego przyłącz się do naszego konkursu. Ważna jest ilość pomysłów w twojej głowie a nie liczba klocków użyta do jego realizacji.

 

Regulamin konkursu na konstrukcję z klocków Lego

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła podstawowa nr 59 w Poznaniu

 

 1. Cele konkursu:
 • Kształcenie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Rozbudzanie zainteresowań z zakresu projektowania i konstruowania.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-3
 • Każdy uczestnik wykonuje przestrzenną konstrukcję z klocków LEGO związaną z ulubioną książką.
 • W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 2 prace jednego uczestnika.
 • Konstrukcja konkursowa musi być oryginalna, wykonana samodzielnie i specjalnie na potrzeby Konkursu. Nie może być wykonana z gotowego zestawu LEGO.
 • Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie zdjęcia konstrukcji na adres mailowy: szk59@wp.pl Wiadomość musi być opisana imieniem, nazwiskiem uczestnika, szkołą i klasą do której uczęszcza. Konieczne jest podanie tytułu i autora książki, która była inspiracją do wykonanej pracy.
 • Termin nadsyłania prac upływa 18 stycznia 2021r.
 1. Kryteria oceny pracy
 • Walory artystyczne i estetyka pracy
 • Pomysłowość i oryginalność wykonania pracy
 • Inwencja twórcza autora
 • W skład jury wchodzą: Przewodnicząca: Pani Dyrektor Magdalena Górecka, członkowie: Panie: Aneta Ostrowska, Emilia Korbanek, Kamila Kowbel

 

 1. Wyniki konkursu:
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 25 stycznia 2021r. na stronie internetowej szkoły
 • O możliwości odbioru nagród poinformujemy zwycięzców w wiadomości prywatnej
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Konkurs zostanie zakończony wystawą fotograficzną na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB
 • Wszystkie dane uczestników i prace konkursowe będą przechowywane zgodnie z RODO (Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej szkoły SP59 w Poznaniu)
 • Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęcia konkursowego na stronie www szkoły i szkolnym facebooku przetwarzanie danych osobowych.

 

Organizatorzy:

Aneta Ostrowska, Emilia Korbanek


wstecz