28 września, 2017

Kuratorium Oświaty ogłosiło terminy i regulaminy wojewódzkich konkursów z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.
Uczniów zainteresowanych konkursami oraz ich rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminami, dostępnymi na stronie kuratorium
www.ko.poznan.pl w zakładce Rodzice-Uczniowie, wypełnienie oświadczenia i zgłoszenie swojego udziału do nauczyciela danego przedmiotu do środy 4.10.2017.


wstecz