6 maja, 2020
Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu.
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonym Rozporządzeniem MEN  uniemożliwia to przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie wszystkich typów szkół i oddziałów sportowych tworzonych w Mieście Poznaniu. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 8 maja 2020 nie zostaną opublikowane listy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych. Terminy postępowania  rekrutacyjnego określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 17/2020.
 

wstecz