12 kwietnia, 2019

Organizacja pracy szkoły w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r.
Dyrekcja szkoły informuje, że z powodu trwającej akcji strajkowej otrzymała zgodę Organu Prowadzącego – Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania na dalsze zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpiecznego pobytu uczniom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.
Jednocześnie przypominamy, że dni 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. są dniami ustawowo wolnymi od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów ósmoklasisty.
Uczniowie klas ósmych zobowiązani są do przyjścia do szkoły w dniach egzaminu na godzinę 8:20. O procedurach związanych z przebiegiem egzaminu uczniowie klas ósmych oraz ich Rodzice zostali poinformowani w osobnym komunikacie poprzez dziennik Librus.


wstecz