22 czerwca, 2018
Informujemy, że w związku ze zmianami w prawie ubezpieczeniowym, od nowego roku szkolnego 2018/2019 placówka oświatowa nie może pośredniczyć (nie może być ubezpieczającym) w rozwiązaniach ubezpieczeniowych dzieci. Z tego powodu we wrześniu Rodzice ubezpieczają dzieci indywidualnie.

wstecz