1. Oświadczenie PIT należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu PIT za dany rok (w przypadku emerytów do wniosku należy dołączyć kserokopię PIT).
  2. Wniosek o przyznanie dodatku wczasy pod gruszą należy złożyć do 15 czerwca danego roku.
  3. Wniosek o przyznanie dodatku na święta należy złożyć do 15 listopada danego roku.

 

Wniosek – Wczasy pod gruszą

 

Wniosek – Przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Zdrowia

 

Wniosek – dodatek świąteczny

 

Klauzula RODO -Zakładowy fundusz zdrowotny

 

Oświadczenie PIT

 

Regulamin Funduszu Zdrowotnego