1. Oświadczenie PIT należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu PIT za dany rok (w przypadku emerytów do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o dochodach za rok 2021 w celu dokonania odpisu na ZFŚS tj. Oświadczenie-EMERYTOWANI NAUCZYCIELE).
  2. Wniosek o przyznanie dodatku wczasy pod gruszą należy złożyć do 15 czerwca danego roku.
  3. Wniosek o przyznanie dodatku na święta należy złożyć do 15 listopada danego roku.

 

Wniosek – Wczasy pod gruszą

Wniosek – Zakładowy Fundusz Zdrowia

Wniosek – Dodatek świąteczny

Oświadczenie PIT

Oświadczenie – EMERYTOWANI NAUCZYCIELE

Regulamin Funduszu Zdrowotnego