Wychowawcy: mgr Aneta Ostrowska i mgr Agnieszka Charońska