Wychowawcy: mgr Kamila Molińska i mgr Kamila Kowbel