W naszej Szkole utworzone zostało Szkolne Centrum Wolontariatu, w którym uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami pomagają instytucjom i osobom potrzebującym pomocy.

Celem Szkolnego Centrum Wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy wrażliwości i bezinteresowności na potrzeby innych, nie licząc na żadne korzyści materialne z tytułu swoich działań.

Plan pracy Szkolnego Centrum Wolontariatu

Szkoło Pomóż i Ty