Przewodniczący Szkoły – Nikodem Owczarczak – klasa 8b
 Z-ca przewodniczącej – Kacper Brzostowicz – klasa 7a
 Pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego:

klasa 4a- Torz Julka
Klasa 4b- Brzostowicz Krzysztof
Klasa 5a- Pleskacz Franciszek
Klasa 6a- Tretiakov Milena
klasa 6b- Piotrowska Jagoda
klasa 6c- Chmielewski Antoni
Klasa 7b- Michalski Krzysztof
Klasa 7c- Bardziński Wojciech
Klasa 8a- Jerzykiewicz Wiktor