Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie terminów rekrutacji

Oddziały przedszkolne

Terminarz rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2019

Informator dla Rodziców- rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2019

Klasy I

Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych 2019

Klasy VIII

informacja_egzamin_osmoklasisty_2019-20

Plakat_rekrutacja

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców oraz Uczniów, przypominamy, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pytania można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl rekrutacja@ko.poznan.pl