Składka na Radę Rodziców ma charakter dobrowolny i w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 5 zł/m-c czyli maksymalnie 50 zł/rok (przy 2 lub więcej dzieci składka łączna w kwocie 50 zł). Pieniążki można wpłacać w całości lub ratalnie skarbnikom klasowym, w sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców. Dane do wpłaty:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 59
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań

Bank Pocztowy S.A.
nr konta: 80 1320 1016 2170 8318 2000 0001

Prosimy również podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, którego dotyczy wpłata.