Rok szkolny 2019-2020

Składka na Radę Rodziców ma charakter dobrowolny i w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 5 zł/m-c czyli maksymalnie 50 zł/rok. Gdy w w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składkę opłaca się z możliwością rozdzielenia jej na każde dziecko w równej części.
Składkę należny wpłacać skarbnikom rad klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 59
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
Bank Pocztowy S.A.
nr konta:80 1320 1016 2170 8318 2000 0001

Prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, którego dotyczy wpłata.