2021/2022

Język polski

Matematyka

PZO matematyka

 

Przyroda

Biologia

Chemia

Historia i WOS

Informatyka

Fizyka

Technika

Etyka

Religia

Muzyka

Plastyka

Geografia

Język angielski

Język niemiecki

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna