Klasa VA- zajęcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień

Zajęcia logopedyczne- różnicowanie sz- s.
Zajęcia logopedyczne- zagadki z zawodami

Zajęcia logopedyczne – Utrwalanie głoski sz- opis obrazka, znajdującego się na puzzlach wielkoformatowych.