Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:15 – 13.00.
W ramach projektu edukacyjno-wychowawczego, który uwzględniał zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych, obejmujący problem uzależnień od alkoholu i narkotyków-realizacja zajęć, które obejmowały kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów klas 2.