Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:15 – 13.00.
22.02.2019 r. odbyły się warsztaty w klasie 5a. Podczas zajęć realizowaliśmy temat: „mieć przyjaciela, być przyjacielem”. Dzięki tym warsztatom uczniowie pracując w grupach mogli zrozumieć, iż dobre poznanie kogoś pomaga w nawiązywaniu koleżeństwa lub przyjaźni. Młodzież poznała bardzo ważną, życiową zasadę: „Nie znasz? Nie oceniaj! Znasz? Szanuj! Mów wprost. Nie za plecami.” Praca opierała się na dyskusji, współpracy w grupie i wywiadzie z kolegą/koleżanką”.
W ramach projektu edukacyjno-wychowawczego, który uwzględniał zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych, obejmujący problem uzależnień od alkoholu i narkotyków-realizacja zajęć, które obejmowały kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów klas 2.
21.02.2019 r.odbyły się warsztaty w klasie 5c, na temat kultury osobistej i o tym jak traktujemy siebie i innych. Definiujemy pojęcie „grzeczność” oraz „kultura osobista”. Praca polegała na pracy w grupach, na wypełnianiu ankiet i dyskusji.