Finał Akcji „Szlachetna Paczka”

Finał Akcji „Szlachetna Paczka” właśnie dobiegł końca. W dniu 12 stycznia 2017 r. nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do mieszkania, jakie Pani Kasia otrzymała w ramach naszego Świątecznego przedsięwzięcia.

Dzięki Państwa zaangażowaniu oraz nieocenionej pomocy, udało się nam zrealizować potrzeby naszej podopiecznej w stopniu przewyższającym oczekiwania.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

Albert Schweitzer

Uczymy się ratować

Uczymy się ratować.

W dniu 9 i 10 stycznia klasa trzecia b uczyła się udzielania pierwszej pomocy. W pierwszym dniu, dzięki podręcznikom ufundowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uczniowie poznali podstawy teoretyczne. W drugim dniu z klasą spotkała się pani Anna Tomczak – ratownik medyczny. Dzięki pani Ani uczniowie mieli okazję zobaczyć i siedzieć w karetce pogotowia, oraz zapoznać się ze sprzętem do ratowania noworodków. Każdemu uczniowi została przebadana czynność serca i jego saturacja, czyli procentowe nasycenie tlenem.

W klasie, pod okiem Pani Ratownik, dzieci uczyły się praktycznego udzielania pierwszej pomocy, m.in. układania w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej. Na zakończenie  każdy uczeń musiał indywidualnie zaprezentować swoje nowe umiejętności.

Aneta Ostrowska

Logotyp Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu