Program dla szkół

Od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

 • owoce:  jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
 • warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
 • soki: owocowe, warzywne, mieszane

Produkty mleczne objęte programem to:

 • mleko białe
 • jogurt naturalny
 • kefir naturalny
 • serek twarogowy

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Departament Wspierania Konsumpcji

Spotkanie z ZOO

W  październiku 2017 roku w naszej szkole ruszył projekt „MŁODY NAUKOWIEC”

Założenia projektu :

 • projekt ,,Młody Naukowiec” skierowany jest do uczniów do klas 4-7 Szkoły Podstawowej;
 • istnieje możliwość włączenia się klas młodszych;
 • projekt polega na spotkaniach, podczas których uczniowie będą mogli przedstawić przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące przedmiotów ścisłych , humanistycznych i artystycznych;
 • spotkania będą organizowane od 1 do 2 razy w półroczu ( w zależności od możliwości);
 • projekt wzbogacony będzie wykładami dorosłych gości- ludzi związanych ze światem nauki, którzy zgodzą się wesprzeć naszą akcję i podzielić się z nami swoją  wiedzą;
 • projekt zakłada interdyscyplinarność poprzez włączenie się do współpracy wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli

Cele  projektu „Mały Naukowiec”:

 • wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci ;
 • umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
 • zainteresowanie naukami przyrodniczymi i humanistycznymi;
 • rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami.

19 października  swój wykład połączony z prezentacją multimedialną przeprowadził gość  z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Tematem spotkania była rola ogrodów zoologicznych w ochronie zwierząt. Uczniowie naszej szkoły poznali historię zwierząt, które znalazły schronienie i ratunek dzięki Poznańskiemu ZOO, dowiedzieli się także w jaki sposób człowiek może pomagać zagrożonym gatunkom i pokrzywdzonym przez człowieka istotom.

Kolejne spotkanie w ramach Projektu Młody Naukowiec już w listopadzie- tym razem wykład poprowadzą młodzi naukowcy z naszej szkoły.

Wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego

Zielona lekcja przyrody w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym „Jeziory” przy Wielkopolskim Parku Narodowym

W dniach 2 i 3 października 2017r. uczniowie z klas czwartych i 3a pod opieką wychowawców i pani  H. Wencławek  wyruszyli na lekcje przyrody w terenie. Celem młodych przyrodników było zapoznanie się z fauną i florą Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w niecodziennej lekcji przyrody wypełniając karty pracy, które zawierały kilka zadań dotyczących ekspozycji Muzeum Przyrodniczego.

Uczniowie odwiedzili trzy spośród czterech sal ekspozycyjnych muzeum, zapoznając się m.in. z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody, ekosystemach, zbiorowiskach leśnych WPN, geologii i geomorfologii. Wszystkie tematy zilustrowano przy pomocy fotografii i plastycznych modeli. W drugiej sali, w dużych akwariach, mieli możliwość zapoznania się z rybami jezior parku oraz dioramą zwierząt -mieszkańców lasu. W Sali trzeciej poświęconej w całości ptakom, w gablotach przedstawiono bogatą kolekcję ptaków związanych z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego w ujęciu systematycznym. Po praktycznej lekcji przyrody  dzieci obejrzały film przyrodniczy o mieszkańcach parku narodowego w różnych porach roku.

Uwrażliwieni na piękno i bogactwo przyrody  uczniowie  udali się jeszcze na spacer ścieżką dydaktyczną nad jeziorem Góreckim, gdzie zakończyli zieloną lekcję po Wielkopolskim Parku Narodowym.

Logotyp Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu