Święto Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.

Ludwik WiszniewskiCo roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które jest najważniejszym świętem państwowym, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Jest to okazja do refleksji na temat patriotyzmu i ojczyzny oraz do zwrócenia uwagi na polskie symbole narodowe: hymn, flagę biało-czerwoną i godło. Dbając o rozwój i pogłębienie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków oraz dokładając wszelkiej staranności do kształtowania postawy patriotyzmu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 59 im. J. H. Dąbrowskiego wzięli udział w projekcie „Nasza niepodległa…”. W ramach, którego na lekcjach plastyki uczniowie wykonali kokardy narodowe. Natomiast na lekcjach muzyki uczyli sie pieśni patriotycznych, poznali historię powstania hymnu państwowego i ćwiczyli jego grę na flażolecie. Potwierdzeniem, że historię tworzą ludzie, bohaterowie, którzy na co dzień żyją wśród nas była wizyta mjr. Włodzimierza Marciniaka w klasie II b. Opowiedział on o swoim członkostwie w Szarych Szeregach, udziale w Powstaniu Warszawskim i Powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. Dużą atrakcją dla uczniów była prezentacja zabytkowych modeli broni i odznaczeń, które za swoje bohaterskie czyny otrzymał major W. Marciniak. Zamkniecie i podsumowanie projektu nastąpiło 10 listopada, gdy uczniowie klas I-VI w odświętnych strojach z kokardą na piersi pod opieką wychowawców pracowali w grupach wypełniając karty o tematyce historycznej i tworzyli gazetę historyczna poświęconą życiu i działalności patriotycznej naszego patrona. Tego dnia miała tez miejsce uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie klas V i VI zaprezentowali swoje umiejętności zagrania hymnu państwowego na flażolecie, a klasa IV przypomniała jak wyglądała nasza droga do niepodległości i co umożliwiło jej powrót na mapę Europy. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Andrzej Frycz Modrzewski pisał: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, dlatego już od najmłodszych lat warto w dzieciach kształtować postawę szacunku wobec historii i tradycji.

Magdalena Banasik

Konkurs ”Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”

W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej : ”Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”. Przedstawiciele klas: IV, Va, Vb oraz VIa przygotowali komiksy, zawierające przesłanie, iż dopalacze kradną życie. Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

W etapie szkolnym wyróżniliśmy 3 prace:

I miejsce klasa VIa- Maja Przybylak

II miejsce klasa Va- Gabriel Skoczylas, Stanisław Idziak

III miejsce klasa IV- Damian Humski, Marcin Jóźwiak, Dominik Konieczny, Emil Samburski

Lekcja historii w klasie II

W dniu 9.11.2015r. klasę IIb odwiedził major Włodzimierz Marciniak, aby przedstawić historię swojego życia, którego głównym celem była walka o niepodległość Polski. Już jako dziesięciolatek, major Włodzimierz Marciniak, był członkiem Szarych Szeregów, a w czasie Powstania Warszawskiego także  „małym listonoszem”. Podczas Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku uczestniczył w walkach zbrojnych.

Pan Major pokazał klasie również różne zabytkowe modele broni krótkiej, a także zaprezentował swoje medale. Przepytał dzieci także z wiersza „Katechizm dziecka polskiego” Władysława Bełzy, którego również nauczył się jako sześcioletnie dziecko. To była bardzo ciekawa lekcja historii i patriotyzmu.

Nauka jazdy na nartach

Od 15 października 15 naszych uczniów  na stoku Malta Ski rozpoczęło naukę jazdy na nartach, uczestnicy zostali podzieleni na grupę początkującą i zaawansowaną.

Dzień Pieczonego Jabłka

Dnia 22.10.2015 roku w naszej szkole odbył się Dzień Pieczonego Jabłka. W tym dniu, tradycyjnie, zorganizowaliśmy sprzedaż ciast jabłkowych. Za symboliczną złotówkę  można było skosztować najróżniejszych smakołyków. Łakocie cieszyły się dużą popularnością i do godziny 11:30 udało nam się sprzedać wszystkie słodycze. W tym roku zebraliśmy kwotę:  673  zł. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie edukacji chłopca z Afryki (400 zł), a także na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Wszystkim Rodzicom oraz Uczniom, którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy: Klaudia Stanisławska, Katarzyna Jacolik- Gmurczyk, Joanna Bagińska, Anna Martynek

Cele akcji:

  • angażowanie uczniów oraz rodziców do wspólnego działania,
  • kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych,
  • rozbudzanie szeroko pojętej empatii,
  • ujawnianie talentów kulinarnych uczniów,
  • stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia się w nowej roli „sprzedawcy”,
  • podnoszenie samooceny.
Logotyp Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu