Wychowawca: mgr Danuta Roszyk

Balik karnawałowy
Dzień Życzliwości

Wycieczka do Szreniawy
Mikołajki

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego
Pasowanie