Informacja w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2022/2023 naukę w I klasie szkoły podstawowej

 

Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej

 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce Informator pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej.

Klauzula RODO – REKRUTACJA