Wspomnienia z klasy piątej

Samorząd klasowy:
przewodniczący: Małgorzata Bruch
z-ca przewodniczącego: Mateusz Kozanecki
skarbnik: Michał Skopiński

Na festynie szkolnym
Wycieczka do Szklarskiej Poręby i Karpacza.
Wyróżnienie dla Małgosi Bruch, Mariusza Piwowarskiego i Konrada Zaczyńskiego w konkursie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej.
Nasze ekologiczne strusie
Rajd „Majowy” do Ligowca
Udział naszej klasy w szkolnym „Mam talent”
Wycieczka do Bramy Poznania.
Rajd pieszy „Wiosna 2016” z metą w Tulcach.
Pierwszy Dzień Wiosny
Z wizytą w Straży Pożarnej – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.
„Rekolekcje wielkopostne w Lednicy”.
Andrzejki w naszej klasie
Na szkolnej dyskotece
 II miejsce Zuzanny Gawrych w konkursie na logo Samorządu Uczniowskiego
11.12.2015 Klasowe wyjście na bowling.
A Ty? Co chętnie czytasz? Nasze ulubione książki.

Wspomnienia z klasy czwartej: