Klasa VIIb

Wychowawca: mgr Daria Nowicka

Samorząd klasowy:
przewodnicząca: Magdalena Szaroleta
z-ca przewodniczącego: Weronika Norbert
skarbnik: Aleksander Moszczeński

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Zuzanna Gawrych, Mateusz Kozanecki i Michał Skopiński

Mikołajkowe warsztaty świąteczne
Wizyta w Jump Arenie
Akcja – Sprzątanie świata
Logotyp Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu