Wspomnienia z klasy szóstej.

Samorząd klasowy:
przewodniczący: Oliwier Zys
z-ca przewodniczącego: Agnieszka Tomaszewska
skarbnik: Pola Buszewicz
Przedstawiciele w samorządzie szkolnym:
Oliwier Zys, Amelia Otlewska, Oliwier Rogasz

klasa4

Dzień Dziecka
Zielona szkoła
Pierwszy Dzień Wiosny
 „Z wizytą w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej”
Rekolekcje Lednica 2016

Wydarzenia z życia klasy:

1). Udział uczniów w imprezach szkolnych:
Dzień Sportu- zawody w czwórboju lekkoatletycznym
Uroczystość otwarcia bieżni lekkoatletycznej
Akademia z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona
Jasełka szkolne
2). Udział w imprezach klasowych:
Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Kobiet
3). Udział w akcjach charytatywnych:
Dzień pieczonego jabłka
Zbiórka nakrętek
Góra grosza
Szkolny kiermasz wielkanocny
4). Wycieczki klasowe:
Wyjście na kręgle do Ośrodka Przywodnego na Ratajach
Wyjście do Multikina na film pt. „Bella i Sebastian”
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej oraz zagrożeń przeciwpożarowych