Wychowawca: mgr Magdalena Banasik

Samorząd klasowy:
Przewodniczący: Patrycja Humska
Zastępca: Dominik Konieczny
Skarbnik: Marcin Jóźwiak

Przedstawiciele w Samorządzie Uczniowskim: