Wychowawca: mgr Magdalena Banasik

Samorząd klasowy:
Przewodniczący: Patrycja Humska
Zastępca: Dominik Konieczny
Skarbnik: Marcin Jóźwiak

Wizyta w schronisku
Andrzejki
Lekcja eksperymentów z fundacją Einsteina
Apel na cześć 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Festyn archeologiczny w Biskupinie
Dzień Chłopca