Wspomnienia z klasy V

Wielki Festyn Rekreacyjno-Sportowy
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta

Rekolekcje
Gra miejska