Wychowawca: mgr Anna Pakura

Samorząd klasowy:
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Wielki Festyn Rekreacyjno-Sportowy
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta

Rekolekcje
Gra miejska