Wspomnienia z klasy drugiej.

Wycieczka do „Zaurolandii” w Rogowie.
Zajączek w klasie.
Jadę tramwajem i Poznań poznaję.
Poznajemy  tajniki rycerstwa.
Projekt klasowy: „Poznajemy nasze miasto”