Wychowawca: mgr Karolina Jankowiak

Samorząd klasowy:
przewodniczący: Jakub Zdrojewski
zastępca przewodniczącego: Jakub August
skarbnik: Aleksandra Grygiel
Przedstawiciele do Samorządu Uczniowskiego:

Interaktywna gra o bezpieczeństwie w czasie ferii
Pizza na koniec półrocza
Wigilia i Jasełka
Kiermasz Świąteczny
Kulisy sesji zdjęciowej
Quizlet na języku angielskim
Obchody Święta Niepodległości
Listy do kapsuły czasu
Dzień Chłopaka