Wychowawca: mgr Karolina Jankowiak

Samorząd klasowy:
przewodnicząca:
zastępca przewodniczącego:
skarbnik:
Przedstawiciele do Samorządu Uczniowskiego: