Klasa IIIb

Wychowawca: mgr Aneta Ostrowska

Samorząd klasowy:
przewodnicząca : Dominika Maćkowiak
z-ca przewodniczącej: Krzysztof  Michalski

Wigilia
Uczymy się ratować

Mistrz tabliczki mnożenia

Konkurs tabliczki mnożenia i dzielenia klas trzecich.

Obchody Święta Niepodległości

Dzień Postaci z Bajek

Konkurs edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam”

 Lekcja lekkoatletyki z Marcinem Urbasiem

 Lekcja o bezpieczeństwie – spotkanie z policjantem

Logotyp Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu