Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – od 22.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • Ferie zimowe – od 14.01.2019 r. do 27.01.2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.
 • Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019 r.
 • I semestr trwa od 3.09.2018 r. do 11.01.2019 r.

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

2 listopada – zaj. opiekuńczo-wychowawcze
2 maja – zaj. opiekuńczo-wychowawcze
15, 16, 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty

Dni dyżurów nauczycieli w szkole w roku szk. 2018/2019
27 XII, 28 XII, 31 XII – zaj. opiekuńczo-wych. dyżur szkoły
18 IV, 19 IV, 23 IV – zaj. opiekuńczo-wych. dyżur szkoły

Terminarz spotkań z rodzicami

 • 6.09.2019 r. – spotkanie organizacyjne
 • 24.10.2019 r. – konsultacje dla Rodziców
 • 4.12.2019 r.- informacje o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na I semestr
 • 5.12.2019 r. – konsultacje dla Rodziców
 • 30.01.2019 r. – wywiadówka
 • 13.03.2019 r. – konsultacje dla Rodziców
 • 9.05.2019 r. –  spotkanie z Rodzicami, informacje o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
 • tydzień wycieczek szkolnych – 20 – 24.05. 2019 r.