Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2017r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – od 23.12.2017r. do 31.12.2017r.
 • Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – od 29.03.2018r. do 3.04.2018r.
 • Zakończenie roku szkolnego – 22.06.2018r.
 • I semestr trwa od 4.09.2017r. do 31.01.2018r.

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

30 kwietnia – zaj. opiekuńczo-wychowawcze
2 maja – zaj. opiekuńczo-wychowawcze
4 maja – zaj. opiekuńczo-wychowawcze
1 czerwca – zaj. opiekuńczo-wychowawcze

Dni dyżurów nauczycieli w szkole w roku szk. 2017/2018
27 XII, 28 XII, 29 XII – zaj. opiekuńczo-wych. dyżur szkoły
29 III, 30 III, 3 IV – zaj. opiekuńczo-wych. dyżur szkoły

Terminarz spotkań z rodzicami

Wszystkie spotkania odbywać się będą w środy.

 • 20.09.2017r. – spotkanie organizacyjne
 • 15.11.2017r. – konsultacje dla Rodziców
 • 13.12.2017r.- informacje o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na I semestr
 • 24.01.2018r. – wywiadówka
 • 11.04.2018r. – konsultacje dla Rodziców
 • 9.05.2018r. –  spotkanie z Rodzicami, informacje o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego