1. Informacje ogólne o co chodzi w projekcie.

Projekt ESA

2. Materiały z Urzędu Miasta

informacje

edukacja dzieci

Klasa Vc uczestniczyła w zajęciach dotyczących SMOGU w ramach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Zdobytą w czasie zajęć wiedzę testowaliśmy w interaktywnym quizie KAHOOT.

Lekcja wychowawcza na temat SMOGU w klasie 6b.