Wszystkie wpisy, których autorem jest Renata Domachowska

Projekt „Ratujemy i uczymy ratować”.

Projekt realizowany na terenie naszej szkoły w styczniu 2018 roku. Obejmował zajęcia z najmłodszymi wychowankami naszej szkoły-oddziału OA oraz dziećmi i młodzieżą w klasach IV-VII.

Celem projektu jest nauczenie dzieci naszej szkoły zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą min. na fantomach otrzymanych od WOŚP. Zajęcia prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem odpowiednich pomocy mają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę.

Młody naukowiec

Spotkanie z dr Michałem Krzyżaniakiem – Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy.

Za nami trzecie już spotkanie w ramach projektu „Młody Naukowiec”. W
dniu dzisiejszym tj. 22/01/2018 wykład zatytułowany „Powstanie
Wielkopolskie -pamiętamy” poprowadził dorosły naukowiec- dr Michał
Krzyżaniak. Gość wprowadził uczestników spotkania w tajniki życia
polskich powstańców, którzy na przełomie lat 1918-1919 domagali się
powrotu ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Uczniowie mieli unikalną możliwość zobaczenia i przymierzenia
oryginalnych elementów wyposażenia polskich powstańców- ochotników nie brakowało 🙂